Membership

Chương trình khách hàng thân thiết của Levents ra đời nhằm hướng tới việc nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, mang đến nhiều quyền lợi đặc biệt dành riêng cho MEMBER LEVENTS. Bạn chỉ cần tạo tài khoản và cung cấp thông tin trên hệ thống LEVENTS tại địa chỉ dưới đây để tham gia chương trình và nhận được thêm nhiều ưu đãi: - www.levents.vn/account/login Sau khi đăng kí, bạn đã trở thành thành viên gia đình khách hàng thân thiết của chúng tôi và sẽ nhận thêm nhiều quyền lợi đặc biệt và cấp thẻ khi thăng hạng thành viên. Khi mua sắm tại cửa hàng hoặc Online bạn vui lòng cung cấp số điện thoại đã đăng kí thành viên cho nhân viên để được tích lũy nhằm thăng hạn thành viên Các hạng mức thành viên theo quy định:

+ 0 - 4.999.999 VND: JOINED MEMBER Giảm giá 10% trên một đơn hàng trong ngày sinh nhật
+ 5.000.000 - 9.999.999 VND : STANDARD MEMBER -GIẢM 7% GIÁ MUA HÀNG VÀ SECRET GIFT TRONG THÁNG SINH NHẬT. ( WHITE CARD)
+ 10.000.000 - 49.999.999 VND : PREMIUM MEMBER -GIẢM 12% GIÁ MUA HÀNG VÀ SECRET GIFT TRONG THÁNG SINH NHẬT. ( WHITE CARD )
+ Trên 50.000.000 VND : HIGHCLASS MEMBER -GIẢM 20% GIÁ MUA HÀNG VÀ SECRET GIFT TRONG THÁNG SINH NHẬT. ( BLACK CARD )
KHI THĂNG HẠNG, TRONG BA THÁNG TIẾP THEO NẾU KHÔNG PHÁT SINH ĐƠN HÀNG SẼ GIẢM MỘT HẠNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG HIGHCLASS, TRONG 6 THÁNG TỪ KHI THĂNG HẠNG, KHÁCH HÀNG NẾU KHÔNG ĐẠT HẠN MỨC MUA SẮM ĐÚNG BẰNG HẠN MỨC THĂNG CẤP HIGHCLASS (50.000.000 VNĐ) SẼ GIẢM MỘT HẠNG ĐỐI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT VÀ NHỮNG SẢN PHẨM THUỘC RIÊNG NHÃN PLUSCLUB SẼ KHÔNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ, TÍCH ĐIỂM.